veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kóntak

gojendaag-gojemörge-gojemiedig-gojenaovend-gojenach!


agenda actueel en nuujts      

In juli 2016 krege veer beriech van de Koninklijke Bibliotheek dat  dees website es digitaal erfgood bewaard zal were.

Deze website is nu digitaal erfgoed
'In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.veldeke-valkeberg.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet'.


Veldeke-krink-Valkeberg  ies 1 van de 11 Veldekekring van Veldeke-Limburg

 


Digitaal erfgoed
Dees website ies geselecteerd veur archivering es digitaal erfgood in de KB (Koninklijke Bibliotheek) in Den Haag vanaaf 9 aug. 2015.
 

tot zeens, adiè!
tot ziens.


ontwerp en inhoud: els diederen 2001
©els diederen: website: 'oeuvre-poëzie-couleur locale'