veldeke-valkeberg logo [ bewèrking: Els Diederen 2001 © veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kóntak
 

Kroniek van Veldeke Valkeberg

1966:

In november  oriënterende vergadering tot opriechting van de Veldeke-krink Vallekeberg.

 

1967:

Opriechtingsvergadering..  
't besjtuur besjteit oet:  dhr. v.d. Voort, veurzietter; A.Ubaghs-Cobbenhagen  (secr./penningm.), J. Notten (Jan Notte), H. Chambille, Chr. Huynen ( Chris Hune), E. Brouwers (E. Broewersj), 
Declamatie-wedsjtrijd. 50 deiln. 36 v.d. l.iègere sjoal  en 14 v.d. m.u.l.o.

1e Oos Heim-pagina in 't Gezètsje.
 

1968:

36 lede.

 

1969- 1970:

dec. E. Brouwers treut aaf es besjtuurslid
Nuuj besjtuurslede: Lou Pluymen (Loe Plume), Peter Wouters (Peter Woutersj) en Els Diederen (Els van Dedere)

 

1971:

1e lustrumvieringMasjerang en declamatie wedsjtrijd veur de jeug.

 

1972:

1e Veldeke dialekmès in januari in de O.L.Vrouwekèrk;

109 lede

H. Chambille: penningmeister
Jaorvergadering en dia-lezing thema: 'Typisch Zuid-Limburg' door Els Diederen.
Veldeke-langsjpeelplaat met Valkebergse leedsjes.
okt: Ine Chambille nuuj besjtuurslid

 

1973:

Jan Notten weurt de nuje veurzietter.
Th. v.d. Voort ièreveurzietter

2e dialekmès in januari
Chr. Huynen ies verhuus nao A'dam. 
Peter Wouters weurt sikkertaris
Jaorvergadering en De Geulfilm van Jan Diederen (Jan van Dedere) en Leon Pluymaekers.(Léon Plumaekersj)

 

1974
3e dialekmès in januari
Jaorvergadering en dia-lezing (Heemkunde)  door A. Lemmerling.

Jo Straatman nuuj besjtuurslid.

Toneelaovend
Dialekwedsjtried

 

1975
4e dialekmès in januari
Jaorvergadering
en diaserie euver Valkeberg in de 4 jaorgetieje door Els Diederen en Peter Wouters, veurdrach van Desiree Sjins en film euver typische Valkebergersj.

A.Ubaghs-Cobbenhagen ies deze zomer gesjtorve.
Dia's euver de Rewien door A. Crolla.

 

1976
5e Dialekmès in januari
Dialekaovend
in Huize Boslust.

Eupening (nao restauratie) van de Kloes.  
1e Sjaasberger-gank.

Band-opname dialek door 't bureau van Dialect en Naamkunde portrèt van Anneke Ubaghs-Cobbenhagen in de Gemeintegrot

 

1977  
6e Dialekmès in januari
10 jaorig jubileum
Jubileum-Veldeke-Valkeberg nummer

Toneel in de Sjouwburg;

In de Gemeintegrot were in portrèt verièwigd door grotteikenaer Albert Widdershoven (Albaer Wieddersjhove): A. Ubaghs-Cobbenhagen (sikkertarés van Veldeke-Valkeberg en dialekdiechterés); 
Ièreveurzietter
Theo. van de Voort van Veldeke-Valkeberg) en Karel Dorren (Karel Dorre), (dialekpromotor en diechter)

25 nov.Sjtiechting Sjaasberger Gank ies opgeriech.( L. Pluymen  nump es vertegewoordiger van Veldeke zietting in 't besjtuur)

aantal lede:168,

 

1978  
7e Dialekmès in januari
Jo Straatman ies aafgevaardigde nao de Adviesraod Veldeke Limburg. 

't Besjtuur bringk ein bezeuk aan  de zgn 'Klauwergats' in de gemeintegrot.

Dialek-aovend (toneel en zangk) in Cocarde.

 

1979

8e Dialekmès in januari
Jaorvergadering
en Bert Diederen (Bert van Dedere) ( troubadour) zingk in 't dialek.

Sjtatute en hoeshouwelik regelement.

 

1980
9e dialekmès in januari

"kopere Veldeke"
Valkeberg Treffe 21/9

Nuuj besjtuurslid: Carla Pluymaekers-Habets. (Carla Plumaekersj-Habets)
Ine Lambriks-Chambille trèk ziech truuk oet 't besjtuur..

Jaorvergadering en film de Rode Leeuw van Limburg.

Lezing euver dialek in Cocarde door Jan Notten.

 

1981
10e dialekmès in januari
Dialek-toneel.

aantal lede 176.

 

1982
11e dialekmès in januari
Cursus
Valkebergs.
Jaorvergadering en dia's van 't 700 jaorig besjtoon van de 'ouw Kèrk' door Lou Pluymen en Peter Wouters.

Veldeke mèt pagina's in Geulrand (kwartaalmagazine)
 

1983
12e dialekmès in januari
Jaorvergadering en  dia's mèt beelde oet Valkeberg-vreuger en eine dia-kwis.
Oetgaaf Vallekebergs Plat (kleur)leesplaat. 100 ex.

Fancy-fair in Kur zaal en Loterie: veur 't Kruus op d'n Tore. 
Oetgaaf: "Aanwijzingen voor de spelling" (Veldeke- Limburg) door Jan Notten.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1984

13e dialekmès in januari
Jaorvergadering en Nic Bouts oet Heelder zingk; eine kwis. en Pol Brounts dreug veur in 't Mestreechs.
Oetgaaf van  A3 formaat Vallekebergs Plat (laes)Plenkske, samegesjtèld en geteikend door Els Diederen.
Martin Stevens Fonds kriet ein lokaal in de Bibliotheek, veurzietter: Jan Notten.
Veldeke mèt kraom op braderie in Valkeberg-centrum.

 

1985
14e dialekmès in januari
Kringraods-treffe.

Jaorvergadering en lezing euver 't good St.-Gerlach door d'n hr. Lemmens.

Veldeke-kalender.

Veldeke-periodiek in 't Limburgs Dagblad onder redaktie van  Els Diederen.
 

1986:
15e dialekmès in janari
René Paulssen en Frans Laeven in 't besjtuur.

Veldeke-logo door Paul Laeven.
Jaorvergadering en leesaovend

Fiès-aovend t.g.v. 60 jaor Veldeke-Limburg.

Pierre Visschers-aovend

Dialek-aovend

 

1987
16e dialekmes in januari
Jaorvergadering en dia's van Valkeberg door Jo Bouwens. Jan Notten en Lou Pluymen laote 
30 dia's mèt biepassende versjkes zeen.

Bezeuk aan de  Catacomben.
 

1988
17e dialekmès in januari
Bezeuk Fluwele-grot (Fluwienberg)
Jaorvergadering en dia's euver de restauratie van de Kloes

Dialek-aovend.
 

1989
18e dialekmès in januari
René Paulssen en Peter Wouters oet 't besjtuur.

Jo Straatman ies sikkertaris.

Jaorvergadering en eine film van 't Valkebergs journaal door L. Pluymaekers.

Dialekcursus door Jan Notten en Lou Pluymen. 
Frans Laeven oet 't besjtuur.

 

1990:  
19e dialekmès in januari
Jaorvergadering en gezègkdes raoje. Sjef Habets en Pol Brounts drage veur.

Bezeuk aan de Suubber-berg

 

1991
20e dialekmès in januari
Jaorvergadering en video Sjaatsberger-gank, dia-kwis door Els Diederen en zangk door Jos Meessen. 
I.v.m. krenkde van H. Chambille zal Jan Notten 't penningmeistersjap waarnumme

15 nov. opriechting sjtiechting 't Kruus op d'n Tore

 

1992
21e dialekmès in januari
Dialek-puzzel in 't Land v. Valkenburg door Lou Pluymen,
Jaorvergadering en ein verhandeling euver de sjötterie door Crutzen.

zilvere veldeke valkeberg:
jubileumviering: presentatie Rierank, bloomlezing in 't Valkebergs in de Leeuw-broewerie 16 okt
receptie 23 okt./zaoterdeg en zondeg 24 en 25 okt.: dialektoneel en - zangk in Scala-dancing.

1e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg
 

1993
22e dialekmès in januari
Jo Loozen weurt nuuj besjtuurslid.

Jaorvergadering en ein veurdrach door Hub Pisters (Huub Piestersj) euver archeologische vondste.

Veldeke-aovend mèt verklaoring van sjtraotname, eine puzzel, ein dictee, & dialezing 'de Geul'
2e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1994  
23e dialekmès in januari
Nuuj besjtuurslede: Marij Schoren-Buys en Henk Thewissen (Henk Thièwisse) (aafg. nao Alg. Vergadering Veldeke Limburg.) 
Jo Straatman nump aafsjeid es besjtuurslid/sikkertaris.
Jaorvergadering en dialekdictee

Dialek-cursus.
Woordebook Valkebergs in de maak (aafv. Lou Pluymen; Jo Loozen (Jo Loaze); Marij Schoren-Buys).
Els Diederen weurt sikkertarés van Veldeke..

8 dec.Veldeke-literair V aangeboje aan kinger in Sjin,die de illustraties höbbe gemaak.

3e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1995
24e dialekmès in januari 
Thema-aovend:" Carnaval"

Jaorvergadering en lezing mèt dia's euver 't Suubber huuske door Jan Notten en eine kwis mèt gezègkdes en oetdrökkinge door Lou Pluymen.

Marij Schoren ies noe penningmeister.

30 augustus 1995 Sjiechting Vallekebergse Dieksjonaer opgeriech.

30 september 1995 Veldeke kringbesjture-kontak-daag, georganiseerd door Veldeke Valkeberg

Herfswandeling
4e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg
 

1996:
Jaorvergadering en de film "t dagelijks leve in de jaore 20 in Zuid Limburg' , cineas Jules Stoop.

Carla Pluymaekers-Habets nump aafsjied van 't besjtuur.

21 mei 1996  Zilvere Dialekmès.  

Veldeke-herfs-wandeling nao de Kloes op de Sjaasberg en Sjin.
5e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1997 
26e dialekmès
Leechbeelde-show "De Geul van bron tot monding"door G. Reynaerts
Jaorvergadering mèt optrae van Jos Meessen (lid en Limburgs troubadour) en 
höldiging: Lou Pluymen en Els Diederen (allebei 25 jaor besjtuurslid van de krink).
6e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

1998
27e dialekmès
Jaorvergadering en höldiging Jan Notten es '25 jaor veurzietter van Veldeke Valkeberg'. Optrae van Jos Meessen.

Fons Winteraeken nuuj besjtuurslid

Jo Straatman obbenuuts besjtuurslid

Dialekcursus nov. sjtart mèt 34 deilnummers oet de ganse regio
7e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg.


 

1999
28e dialekmès
Dialezing door Els Diederen: "Mergelland 25 jaor truuk in beeld".
mièrt : einde dialekcursus mèt 25 deilnummersj.

Dialeklès-pakkèt van Els Diederen nao de 8 Valkebergse basissjoale

Fons Winteraeken nuje veurzietter van Veldeke Valkeberg.
Jaorvergadering en de aanwezige zinge same mèt 'de Göthière van Geulklank' oet de bundel:"Zing mer mèt".

8e Keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

2000
29e dialekmès

Literair winterwandeling door Brookhem-noord.
Veldeke-etalage in de Carnavalsweek.
Jaorvergadering en dialezing (van zjwart-wiet foto's) euver Valkeberg 100 jaor geleje.
Veldeke-dialekcursus.
Veldeke-sjpelling aangepas
9e en lètste keersjviering in de kloes op de Sjaatsberg

 

keersjviering in de Kloes op de Sjaatsberg 2000
Keersjviering in de Kloes op de Sjaatsberg 2000. foto: Rob Oostwegel, Limburgs Dagblad

 

2001
30e dialekmès

Eige domein en website op internèt: www.veldeke-valkeberg.nl. ontwerp en beheer:  Els Diederen. 
Jaorvergadering mèt zank van 't Valkebergse duo: 'Ezzebleef".

Lou Pluymen en Els Diederen:  30 jaor besjtuurslid van Veldeke Valkeberg.
Jo Loozen en Jo Straatman goon oet 't besjtuur.
Jos Meessen presenteert bie Veldeke zien 4e dialekcd: "Eine van Limburg"

Veldeke-Limburg besjteit 75 jaor! Twièdaags fiès in Thorn.
In september geit Lou  Pluymen oet 't besjtuur.
Sjpreekweurd en gezègkdes op TV-Valkenburg.
Keersjviering in zorgcentrum Oosterbeemd in Valkeberg.

 

2002

31e dialekmès
nuuj besjtuurslid: Jos America
Literair café
in 't dialek o.l.v. Henk Thewissen

Veldeke nump deil aan Cultuur-project in Valkebergse basissjoale van de Gemeinte en Kumulus. 
Jaorvergadering en optrae Ruud Verhoeven (zenger, gitaris en columnis) oet Gölpe
Veldeke-Presentatie in de Polfermeule door Els Diederen "Veldeke-Valkeberg"

Veldeke-presentatie en beelde van "Valkeberg-vestingstedsje" door Els Diederen" op de gezamelijke culturele aovend 21 november in de Polfermeule

Sjpreekweurd en gezègkdes op TV-Valkenburg.

Keersjviering in de Kèrkkapel van de Slevrouwekèrk in Valkeberg. Vocaal óndersjteuning van ein delegatie van Zangvereinigng Orphée oet Houthem en muzikaal mètwèrking door 8 kinger van de basissjoal oet Sjin op Geul (op blaosinstrumènte)

Veldeke-Valkeberg krieg 'n eige website, samegesjtèld door Els Diederen: http://www.veldeke-valkeberg.nl

 

2003
Veldeke-etalage in Music-shop aan 't Walramplein. thema: volkscultuur en dialek en eine priesvraog. Jannewarie en fibberwarie
Dialektoneel: "Vakans mèt trammelant" in de Polfermeule door Mergraotes Toneelgezelsjap. 8 mièrt.
Jaorvergadering mèt leechbeelde (computer-presentatie)  van 'Vallekeberg vreuger' door Fons Winteraeken. 18 mièrt in café du Soleil.
Veldeke nump deil aan Cultuur-project in Valkebergse basissjoale van de Gemeinte en Kumulus.
Sjpreekweurd en gezègkdes op TV-Valkenburg.
9 mei: Jan Notten, ièreveurzietter van Veldeke-Valkeberg,  weurt ge-ièrd mèt ein portrèt in de gemeintegrot.


 

grotteikenaer: Albert Widdershoven (links)  verièwigde  twiè ièreveurziettersj van Veldeke-Valkeberg op de mergelmoer van Veldekes ièregalerie in de Valkebergse gemeintegrot. 
De teikening van Th. v.d. Voort (rechts) ies van 1977.
Op de veurgrond Jan Notten bie de onthölling van  zien portrèt in mei 2003.

32e dialekmès: 3e zondeg van september 10.45: Veldeke-dialekmès in de Slivve Vrouwekèrk in Valkeberg. Zangvereniging Orphée oet Houthem, o.l.v. Piet Bours, zingk de Mès van Fr. Schubert in 't plat. (teks A. Bemelmans-Steynebrugh)
"Sjtökske plat", wekelijks sjtökske euver volkscultuur in 't plat op de veurpagina van Heuvelland Aktueel.

Oktober. Fóns Winteraeken trèk ziech truuk es veurzietter en oet 't besjtuur van Veldeke-Valkeberg. Ouch Marij Schoren-Buys geit oet 't besjtuur. Henk Thewissen weurt penningmeister.
18 november. presenteert Els Diederen veur Veldeke ein nderzeuk euver de buurt St.Pièter aan de Geul aan de hand van tal van digitaal beelde en foto's.

Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg.

 

2004

Jan. Veldeke-Valkeberg-jaorbeukske 2003 (A5). 24 pagina's mèt artikele, gediechte, volkswieshede en mètdeilinge.

carnaval: mergele beeldsje veur eine carnavalistische jeuggroep in d'n optoch

3 april: Veldeke-aovend mèt dialektoneel door 'de Vriendenkring"oet Vilt": Wat 'ne póppekas'.

3 april: Jan Notten weurt door 't hoofbesjtuur beneump tot ièrelid van Veldeke-Limburg vanwege zien verdeenste veur 't dialek.

19 sept. 10.45 oer 33e Veldeke-dialekmès in de Sleve Vrouwekèrk in Valkeberg. thema: Vrae.
Mannekoar InterNos oet Sjin op Geul, o.l.v. Leo van Weersch zingk de mes in C van Leo van Weersch en diverse ander muzikaal sjtökker in 't dialek.

30 november: drie vereiniginge-aovend in 'de Beemde' in Brookhem, Henk Thewissen hèlt ein lezing euver

 de biejemiensj' veur Veldeke-Valkeberg.

Sjtökskes plat: eder week in 'n Veldeke-rubriek op de veurpagina van Heuvelland-Aktueel.

Gezèkdes en sjpreekweurd op TV-Valkeberg.

 

2005

Januari: Veldeke-Valkeberg jaorbeukske 2004 (28 pag.)  kump oet.

31 jan.'t Maske, 't carnavalsgezètsje van Valkeberg, weurt gepresenteerd in 'de Ouwe Paerdssjtal' bie de Leeuw-broewerie. Veldeke deit de eindredaktie. (dialek)

5 febr. Carnavals-dialekmès in de Nicolaas en Barbarakèrk in Valkeberg.

6,7,8 febr. Carnaval. de mergele Veldeketrofée weurt op 8 febr. oetgereik.
16 april: literair dialekwandeling door 't vestingsjtedsje Valkeberg. (historie), geit neet door, vanwege te wiènig belangsjtèlling.
26 juni: ièreveurzitter Jan Notten plotseling gesjtorve op 70 jaorige laeftied.
17 september, zaoterdigaovend: 34e Veldeke-dialekmès in de Slevevrouwekèrk, mèt zank van Walram
22 november: culturele aovend same mèt IVN en Historsiche krink. Veldeke mèt dialekveurdrachte.
in Hotel Monopole.
Eder week sjtökske plat  op de veurpagina van Heuvelland Aktueel
Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg


2006
Januari. 't Maske, eindredactie van dit carnavalsgezètsje
Henk Thewissen geit in mei oet 't besjtuur.
Dao blieve nog mer twiè besjtuurslede euver: Els Lahey-Diederen (veurzieter-secr.) en Jos America (penningmeister). Vanwege de truukloup van t aantal besjtuurslede were de activiteite tot 'n minimum beperk.

16 sept.:  35e dialekmès mèt muzikaal oploestering door mannekoar Geulklank oet Valkeberg
28 november: drievereiniginge-cultuur-aovend door en veur (IVN-Valkeberg, LGOG en Veldeke-Valkeberg) in hotel Monopole. Veldeke bringk es häör aandeil gediechte oet eige werk (pas versjene bundel) door Els Diederen.
Eder week 'n sjtökske plat van Els Diederen op de veurpagina van Heuvelland-Aktueel
Sjpreekweurd en gezèkdes in 't Valkebergs op TV-Valkenburg.
Vanaaf 't ing van 't jaor zal d'r gein provinciaal Veldeke-orgaan miè versjiene. In de plaats dao-van weurt eder jaor 'n jaorbook (nr 1 in 2007) oetgegeve aan alle lede van Veldeke-Limburg en aan de jeug van groep 7/8 van de basissjoal 'n Jeug-magazine (nr 1).

2007
Vanwege diet robiene jubileum én vanwege 't zilvere jubileum van de gemeinte Valkeberg aan de Geul dit jaor, haet Veldeke-Valkeberg 'n veursjtèl gedoon um de inweunersj van de gemeinte te traktere mèt plaatsnaamborde in 't plaatselik dialek! De bedoeling ies, dat alle gehuchte en dörper, neve de Nederlandse naam ouch de naam in hun eige plaatselik dialek kriege te sjtoon.
bv. Valkenburg>Valkeberg; Oud-Valkenburg>Oud-Valkeberg; Schin op Geul> Sjin; Strucht>Sjtröch; Schoonbron> Sjoanbron of Sjuèmer; Sibbe>Sub; Ijzeren>Iezere; Heerstraat>Hièrewaeg; Houthem>Houtem; Geulhem>Geulem; Broekhem>Brokem.
De 36e Veldeke-dialekmès vingk plaats op zaoterdigaovend 20 sept. De deens weurt opgeloesterd door zangvereiniging Orphée oet Houtem-St. Gerlach olv Piet Bours..
't Onderdeil van Veldeke op de drie-vereiniginge-aovend ies 'n digitaal dialezing door Els Diederen: Wat zègke oes de Limburgse volksname van plante.
Eder week sjtökske plat, door Els Diederen, op de veurpagina van Heuvelland Aktueel.
Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg
Alle lede van de krink Valkeberg kriege op 't ing van 't jaor en in 't kader van 't jubileum 'n beukse mèt 'n verzameling van 200 sjtökskes plat, die versjene zint in de aafgeloupe twiè jaor in Heuvelland-Aktueel. (auteur: Els Diederen)
 

Veldeke-krink-Valkeberg 40 jaor!
 


2008
Jubileumjaor
De 37e Veldekedialekmès in september weurt opgeloesterd door zangvereiniging Eendracht oet Sub-Iezere o.l.v. Jos Beckers.
Op de drie-vereiniginge-aovend op 18 november zal troubadour Jos Meessen veur Veldeke 'n optrae verzörge. Vanwege krenkde weurt hae  vervange door Jan Ridderbeeks oet Gelaen.

Eder week sjtökske plat door Els Diederen in Heuvelland-Aktueel
Sjpreekweurd en gezèkdes op TV-Valkenburg

Algemein ledevergadering op 15 december mèt besjtuursverkezing en keersjviering in brasserie America. Keersjleedsjes were same gezónge in 't plat, oet de bundel, en 'n keersjverhaol veurgeleze door Lies Silverentand en Els Diederen.

Veldeke-Valkeberg haet noe wir 'n nuuj dageliks besjtuur:
Lies Silverentand veurzieter, Els Lahey-Diederen sikkertaris en Jo Philippi penningmeister.
 

2009

Op 19 sept. organiseert Veldeke-Valkeberg de kringedaag veur Veldeke-Limburg. Hoofbesjtuur en kringbesjture kriege 'n programma in Houthem-Geulem: chateau en park, Hundertwasser, de cave van Geulem. Saoves ies de 38e Veldekedialekmès opgeloesterd door mannekoar Walrams genootschap. In de Mès were de nuuj dialekmèsbeukskes gepresenteerd, gesjreve door Els Diederen i.s.m pesjtoar H. Jansen van de parochie.

Op de drie-vereiniginge-aovend lìèt Els Diederen 'n kunshistorische dialezing zeen euver mergelornamente in Valkeberg, van gotiek tot modern.
Sjpreekweurd en gezèkdes op Tv-Valkenburg

Eder week e sjtökske plat in Heuvelland-Aktueel door door Els Diederen.

Bert Laheije ies nuuj besjtuurslid, hae geit ziech bezig houte mèt o.a. de lede-werving en lede-administratie.

 

2010

Op 18 januari ies de jaorvergadering. Els Lahey-Diederen lièt ouw anziechte van Valkeberg zeen. In brasserie America.
Jos America trèk ziech truuk oet besjtuur vanwege tiedsgebrek.
Nuuj besjtuurslid Annemie Philippi. Ze geit o.a. de vergaderinge notulere.

Veldeke-wandeling in augustus.

De 39e dialekmès op 18 september weurt opgeloesterd door 't Dameskoar Belcanto Resonance

Nao de dialekmès weurt 'n keuninklike óndersjeiing oetgereik aan Els Lahey-Diederen o.a. veur häör 40 jaor actief besjtuurslid zin van Veldeke-Valkeberg en veur 't promote van 't dialek op väölerlei menere. Nao de höldiging ies d'r 'ne gezellige aovend in café de Zachte Gee op camping d'n Dries op de Heunsberg. Troubadour-entertainer Sjeng Fransse zal daen aovend 'n optraeje verzörge. Ouch 'n delegatie van 't hoofbesjtuur ies aanwezig.
Op de drie-vereiniginge-aovend geuf Pierre Bakkes oet Remung 'n lezing euver sjpreekweurd en gezèkdes in 't Limburgs dialek.

Veldeke organiseert 'ne basiscursus Leze en sjrieve in 't dialek. De 14 cursiste sjlage allenei. De docent waor Els Lahey-Diederen.
Sjpreekweurd en gezèkdes op Tv-Valkenburg

Eder week e sjtökske plat in Heuvelland-Aktueel / De Trompetter gesjreve door Els Diederen.

't lede-aantal ies wir aan 't greuje!

 

2011

Jaorvergadering op 23 fibberwarie. Sjeng Fransse treut nog ins op in Brasserie America.


foto Annemie Philippi
Dialektoneel
door de vriendenkring Vilt op 30 mièrt.
Al ies de leuge nog zoa sjnel...
Aovendwandeling o.l.v. Els Diederen mèt speciale aandach veur de sjtielornamente in de mergelachitectuur in Valkeberg-centrum


14 oktober: Presentatie van de lèsbreef Mergel op de basissjoal van Sub, oetgebrach door Veldeke-Limburg, mèt es thema Mergel. 't Beukske sjteit in 't Valkebergs gesjreve (auteur Els Diederen) en ies bedoeld veur alle Limburgse basissjoale. Veldeke-Valkeberglede kriege ouch 'n exemplaar.
De 40e dialekmes ies op 15 okt. en weurt opgeloesterd door One2sing.
15 november culturele aovend: Limburgse literatuur declamatie door Veldeke. IVN: Vlinders door Jef Boosten.  Adel in Limburg,  'n aspect door Lou Heynens.

28 november sjtart Veldeke-Valkeberg 'n Facebookpagina op internet.
Jaorbook 2011
Sjpreekweurd en gezèkdes op Tv-Valkenburg

 

Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg

 

2012
5 jan. jaorvergadering mèt nao de paus de einacter 'Pommeren' door acteur Max de Bruin oet Gelaen in Brasserie America..
27 april Dialektoneel in Polfermeule "Amatäörsj' door toneelgroep

 Crescendo oet Sjömmert.
Wandeling

foto Thomas Bours

sept. 41e dialekmès (bekènd gemaak es 40e jubileummès, meh dat ies fout getèld!). In Slevrouwekèrk mèt zank door zangvereiniging Orphée.
nov. Culturele aovend: Colla en Bertie Bemelmans oet Nut sjpele veur 't Veldeke-ónderdeil de einacter 'Privacy'.

 


Veldeke jaorbook 2012 mèt o.m. 'n oetgebreid artikel in 't Valkebergs euver vakwerkhoezer in Limburg door Els Diederen.
 

2013
Oetgaaf Jaorbeukske 2012
26 fibberwari: jaorvergadering mèt nao de paus 'n lezing door genealoog Funs Patelski euver Limburgse verwantsjappe.
Nuuj besjtuurslid Léon Pluijmaekers
.

24 mièrt. Dialektoneel in Polfermeule: jeugtoneel Mergraote mèt Mötsje
Wandeling door Geulsjtrand en Goudsberg.
juni. Veldeke-jaorbook 2012 (mèt oetgebreid artikel in 't Valkebergs: 'Sjtreektaal in 't Limburgs vakwerkhoes' van Els Diederen)

28 sept. 42e dialekmès In Slevrouwekèrk opgeloesterd door jubilerend Walrams genootschap (150 jaor)
28 oktober: discussie en brainstorm-aovend euver 't beleid van Veldeke-Valkeberg.
19 nov. Culturele aovend mèt optrae van Laur Rutten (zenger, entertainer)
nov. dec. basiscursus Leze en sjrieve gegeve door Els Lahey-Diederen (alle cursiste woorte noe of waore al Veldekelid). De cursus waor in 't kader van lede-werving en woort gesjponsord door Veldeke-Limburg.
16 december diploma-oetreikinge EN

presentatie van 't door Veldeke-krink-Valkeberg oetgegeve beukske  'Valkebergs'. (auteur Els Diederen). Diet beukske ies o.a. bedoeld es lèsbeukske in cursusse en es naosjlaagwerk.

foto Annemie Philippi
De ièrsjte drie exemplare waore veur vice-veurzieter en lid van de Raod veur 't Limburgs Lei Heijenrath; Jos Stassen lid HB en Ton van de Wijngaard (sjtreektaalfunctionaris).

foto Annemie Philippi
Troubadour Jos Meessen zörgde veur de  muzikaal oploestering. Alle Veldeke-Valkeberg-lede kriege diet beukske es keersjcadeautje. De 2 Valkebergse bookwinkelsj helpe mèt um 't beukske te verkoupe ( 7.95)

aantal lede: 65

De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet 68 'likers'

 

 

2014
Dialektoneel op onder de titel 'Taaksjtraof' opgeveurd door de Vriendkring van Vilt veur 'ne volle zaal in de Polfermeule!

De jaorvergadering op 10 mièrt 2014 in brasserie America. Nao de paus zingk troubadour Jan van Dedere (Diederen) eige Valkebergse leedsjes.
De besjtuurslede Jo Philippi en Bert Laheije trèkke ziech truuk oet 't besjtuur. Léon Pluymaekers weurt nuje penningmeister.

De 43e dialekmès vingk plaats op zaoterdig 27 september, muzikaal opgeloesterd door mannekoar Geulklank oet Valkeberg.
De drie-vereiniginge-aovend waor op 18 november in Hotel Monopole. Veldeke presenteerde 'n beeldlezing euver gezèkdes en oetdrökkinge in en um 't Limburgs vakwerkhoes (door Els Diederen); IVN mèt lezing euver Metselbloom en nog get (door Armand Harings) en LGOG dialezing euver kalkoves in Zuud-Limburg door dhr Nilissen.
Veldeke-Valkeberg geuf nuuj lees(laes)plenkske oet, gelamineerd (aafwesjbaar), zoadat 't ouch en zeker es eet(aet)metsje (placemat) te gebruke ies.
De FB-pagina haet 83 likers.

 

2015

 

De algemein ledevergadering vóng plaats op 18 mièrt  in Brasserie America. Nao de paus leet  Els Diederen ouw foto's van Valkeberg zeen, veural 't gebied woa diet jaor de vernujinge plaats vinge kreeg aandach.

 

In de gezèt, 'n leuk beriech, ingesjiek door oos lid M. Weyand-Schoonbrood:
K w e t s j b u u l b ö s !
(oet de rubriek: Wat zaes se, in Dagblad de Limburger).
'n Jungske van 4 jaor neumde 'n harmonicabus in Amsterdam 'n 'kwetsjbuulbös'!
'ne creatieve kleuter mèt 'n prachtig vocabulair!.
Op de Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet dat, volges opgaaf van FB, 1617 personen bereik!

 

Alle lede kriege 't Veldeke-Limburg jaorbook 2014

 

In juni en in december kriege alle lede de Veldeke-Nuujsbreef.

 

Dit jaor vingk de Veldeke-dialekmès plaats op zóndig 27 september 2015 in de Ouw kèrk (St. Nicolaas en Barbara) aan de Kèrksjtraot in Valkeberg. Dit ies veur ’t ièrsj in 44 jaor dat de dialekmès in de ouw kèrk plaatsvingk. Dit umdat de nuuj kèrk binnekort toegeit.
D’n deens begint um hauf 12 (11.30 oer) en weurt veurgegange door pesjtoar H. Jansen van de parochie. De muzikaal oploestering gebeurt door mannekoar Internos oet Sjin op Geul o.l.v. Leo van Weersch.
't Waor 'ne sjoanen deens in 'n vol kèrk op zondigmörge!

 

De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet 125 likers


 

! De website (dees website dus) van Veldeke-Valkeberg weurt veur de toekoms bewaard: 'In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.veldeke-valkeberg.nl/'


Oudjaorsjkonferaons:
'D'n Aaftrap'
op donderdig 17 december 2015 in Remung.

Limburgse aadjaorskónferaons D’N AAFTRAP!


Limburgse artieste wie die van de Narre-Universiteit Limburg (de NUL), butereedner Pierre van Helje, en de drie Limburgse maedjes van Op Geveul (zangeresse en leedjessjriefsters) kieke op 'n biezonder meneer nao Limburg en 't Limburgs.
Ouch is dao de eerste presentatie van dé Limburgse Theatertoer 2016, 'n gans biezónder veursjtèlling in 't plat. Neum dat mer 'n audjaorsaovendkónferaons in 't Limburgs!


De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet 127 likers


 

2016

2016 weurt, in ’t kader van ‘t 90-jaorig besjtoon van Veldeke-Limburg, ’t jaor van de Limburgse dialekte. Dao sjtoon in de ganse provincie väöl activiteite gepland.

Ein van die ies de oetgaaf van sjäörkalendersj mèt 366 (sjriekeljaor) sjpreekweurd, gezèkdes en oetdrökkinge. De kalendersj (mèt eige, plaatselike sjpreekweurd) were in mièrder plaatse (kring) oetgebrach o.a. in Venraoj, Venlo, Tegele, Remung, Mestreech, Weert, Um Mamelis (Vaols) en Valkeberg. Mesjiens ies dit ’n leuk idee veur ‘n kedoke t.g.v. de december-fièsdaag?
Lede van Veldeke-Valkeberg kènne veur de Valkebergse sjäörkalender inteikene vanaaf 15 oktober bie ’t Veldeke-Valkeberg-adres en kriege 3 euro korting op de verkouppries van €13.95 in de winkel, dus veur €10.95. Vanaaf medio november zint de kalendersj te kriege.


 

2016 't Jaor van de Limburgse dialekte: Veldeke besjteit 90 jaor!

Jubileumbook 'Veldeke Limburg 1926-2016'

't Book is gesjreve door historicus drs. Luc Wolters in samesjpraok mèt 'n redactie- en begeleidingscommissie.

't Door Piet Gerards Ontwerpers vormgegeve book besjrief oetgebreid de historie van de 90-jaorige vereiniging Veldeke Limburg en häören inzat veur behoud en bevordering van de Limburgse taal en volkscultuur. De oetgaaf is riek gelardeerd met historische foto’s, illustraties en 'n representatieve bloomlezing van dialektekste.

Gekoze is veur 'n beperkde oplaag. 't Jubileumboek maog aangemerk were es 'n uniek en waardevol verzamelaersjobject. Auteur, vormgever, drukker en de gevolgde werkwies sjtoon garant veur 'n publicatie van hoag kwaliteit en dat levert 'n fraai naoslaagwerk op, zoawaal qua inhoud es vorm!

Veldeke Limburg 1926-2016, 372 pagina’s, paperback mèt flappe
17 x 24 cm, riek geïllustreerd
ISBN 97890744231202016


 

 

 

Foto 1Lokaal-Valkenburg 13 april 2016
 

't Woord mazjerang beteikent van alles en nog get. 't Begrip kump oet de boerewaereld, es vröchte gemengk woorte mèt kroed, 't woord zelf sjtamp van majoraan (marjolein), 'n bekènd sjterk rukend keukekroed, dat vreuger vermengk woort mèt peperduur sjpecerieje (gesjoemel dus). In de jaore 60 van de 20ste ièw woort de benaming veur 't ièrsj toegepas veur 'ne gevarieerde dialekaovend (gein gesjoemel, meh 'ne miesj-masj aan disciplines). T.g.v. 't ièrsjte lustrum van de Veldeke krink Valkeberg vong in 1971 'ne mazjerang plaats in de ouwe sjouwburg aan de Dr. Erenssjtraot.

In 2016 t.g.v. de 50ste verjäördaag van Veldeke-Valkeberg, in 'ne knatsjvolle zaal van Hotel Voncken.


'ne

 

 gezellige
Valkebergse
Mazjerang

(van alles get, in 't plat)

op zondigmiedig 10 april 2016 in Hotel Voncken,
Walramplein Valkeberg
.

Veer beginne um hauf drie

mèt:

Zangvereniging Orphée o.l.v. Piet Bours zingk 4 leedsjes, begint mèt ’t Limburgs volksleed in ’t Valkebergs, daonao Ode aan Houtem, dan ’t Veldboekèt en de Geul

Roger Gonissen zingk 2 leedsjes en begeleidt ziech zelf op örgelke  Marij Paffen vertèlt ’t verhaol: De buut (Kèrkraods)
René Paulsssen en Wiel vd Heyden
zinge 2 leedsjes
Léon Pluijmaekers
kiek truuk wie hae nog e jungske waor, de proclamatie van prins Léon.
Orphée Social Singing
, ‘de dialekcursus’, sketch en zank
’t Hekseleed (premiere) van Guus Sjmeets door Liel Vasmeer van de Hekse  
Jos Claus, Hypnose geine magie

Jos Meessen
met 2 eige leedsjes, begeleidt ziechzelf op gitaar
Jef Giesen
vertèlt verhaol (Meersjes)
’t Sjtriekkwartèt’ door Marieke Brouwers en ander hekse
.
Els Diederen
declameert eige werk (poëzie)
Guus Sjmeets
mèt 2 eige leedsjes
en tösjedoor zinge veer same Valkebergse leedsjes, begeleid door Max Pluijmaekers op keyboard. De teks sjteit in 'ne bundel én op 'n sjerm in de zaal.

Georganiseerd door Veldeke-Valkeberg

 

Kèrk van H.H. Nicolaas en Barbara in 2008 foto Els Diederen

45ste Veldekedialekmès in Valkeberg 18 september 2016

 De traditioneel jaorlikse dialekmès van Veldeke-Valkeberg zal plaatsvinge op zondig 18 september 2016 in de H.H. Nicolaas & Barbarakèrk in Valkeberg. Zoa-es gebrukelik were álle mèstekste in ’t plat gezag, veurgeleze en gebaed.

D’n deens zal muzikaal opgeloesterd were door zangvereiniging Orphée o.l.v. Piet Bours. ’t Veldekebesjtuur verzörg de lezinge en de veurbedes. De mès begint um 11.30 oer en weurt veurgegange door pesjtoar H. Jansen van Valkeberg.


Culturele aovend in Hotel Monopole
Dinsdig 22 november
2016 vingk de culturele aovend plaats van IVN, LGOG en Veldeke in Hotel Monopole um 20 oer.
Op ’t programma sjtoon:
Veur ’t LGOG, ’n lezing door Lou Heynens mèt es titel: ‘Van bedelknaap tot kamerheer. Rituelen en etiquette in de omgang met de hoge adel’.
Van ’t IVN kump ’n biedraag door Jef Boosten euver ‘sjière’ (libellen)Veldeke presenteert, vanwege de jubilea van Veldeke-Valkeberg (50 jaor) en Veldeke-Limburg (90 jaor), Limburgse en Valkebergse literatuur, veurgeleze en gedeclameerd door ’n aantal van oos eige Veldekelede.

Culturele aovend in de Holle Eik, Houtem, tegeliek op deze zelfde aovend, 22 november, hèlt Annie Schreuders-Derks ’n lezing bie de heemkundevereiniging in Houtem, Holle Eik, 20 oer. Veur dees activiteit zint de Veldekelede ouch oetgenuèdig!  Titel: Ein laeve lank in Limburg, ‘De ganse Santekraom’.


Lesbreef In Limburg zit meziek
De commissie Veldeke-Volkscultuur haet 21 oktober, geholpe door Veldeke-Valkeberg, ‘n nuuj lèsbeukske gepresenteerd, mèt es titel ‘In Limburg zit meziek’. Letterlik, dink mer aan oos zangerige taal, oos hermenieë en fanfares, de kwetsjbuul, ’t örgel in de kèrk, oos zangkoare en vastenaovend.

De presentatie vong plaats in de nuuj basissjoal Valkenburg same mèt de groepe 5 t/m 8. ’t Iersjte exemplaar waor veur zenger en componis Guus Sjmeets, dae zien sjpore op ’t gebied van dialekmeziek ten volle verdeend haet.

Veldeke houp dat ’t lèsbeukske behandeld zal were op alle basissjoale in de ganse provincie. Ze houp dat ’t vak meziek wir de nuèdige aandach zal kriege op de basissjoale, want meziek huèrt, zjuus wie oos eige taal, bie oze volkscultuur en moet leefs gesjtimuleerd were op jonge laeftied. ’t Beukske ies bedoeld veur de groepe 7 en 8, meh geuf ouch volwassene compacte informatie. En, umdat de teks in de volkstaal gesjreve sjteit, ies ’t metein ouch ’n dialeklès.

 De volgende onderwerpe komme aan de orde: Limburgs ’n toantaal; de sjtum en ’t zinge; soorte instrumente um kinger te helpe ’n keus te make; ’t zelf knutsele van ’n eenvoudig instrument um mèt vastenaovend te gebruke. Gezellige mezieksjpelkes um same te doon. Meziek loestere, sjpele, sjrieve. Recept noeëtekook. ’n Paar gedichskes. Weblinks um wiejer info te zeuke. Op de websites veldeke.net en veldeke-valkeberg.nl sjteit de lèsbreef te leze en zelfs in ’t Nederlands.

't Ièrsjte exemplaar ies veur zenger-componis Guus Sjmeets oet Valkeberg

Jeughermenie van Walram's genootscahp o.l.v. Evelyn Dirix


De jeughermenie van Walram’s genootschap, o.l.v. Evelyn Dirix, waor aanwezig um oetlèk geve euver de soorte blaos- en druminstrumente, die in ‘t lèsbeukske besjreve sjtoon. De kinger mochte ze allemaol oetprobere en dao woort grif gebruuk van gemaak. Dat dat waal beveel merke veer aan de opmerking van ‘ne jong, nao aafloup: “Ich wil later drummer waere!”

Op ’t ing van de bie-einkoms sjpeelde ’t jeugorkes veur de jeug herkènbaar melodieë en ’t Limburgs volksleed um de miedig muzikaal aaf te sjlete.

Samesjtèlling en tekste in de lèsbreef zint van Els Diederen oet Valkeberg in 't Valkebergs. Zie zörgde ouch veur de vertaling in 't Nederlands. Opmaak door Hans Simons oet Zjwame (Swalmen)2017
In april 2017 kriege oos lede 't diek (195 blz.) Jaorbook 2016 thoes in de brevebös, mèt 'n volkscultureel artikel in 't Valkebergs euver: Aan de bron:  't belang van drinkwater, euver peul, pötte en pompe van Els Diederen. Daobie 'ne apaarte katern met Verhaole van de winnende 6 sjrieversj van 't Verhaolekonkoer in 2015 tw.: Druimtuin (Els Diederen); Alles is muigelik (John Hertogh); Flim 't waeges (Wim Kuipers); Vör 't geval det (Koos Neijnens); Anne F. (Marleen Schmitz).De 46ste Veldeke dialekmès
vingk plaats op zondig 24 september 2017 es aafsjleting van de Week veur de vrae in Valkeberg. Aanvank 11.30 in de kèrk van Valkeberg. Mannekoar van Walrams genootschap zal de mès zinge. 'n Eige gediech 'Vlam veur vrae' weurt veurgeleze door Els Diederen


Dialekprojek in basissjoal Hölsberg (Hulsberg)
Tiedes de kingerboekewaek oktober 2017  woort aandach besjtaed aan de eige taal: 't Hölsbergs, in de groepe  6/ 7/8
De kinger en lièrkrachte krege van Veldeke de lèsse aangereik. Kinger én lièrkrachte waore enthousias.


Oetlèk euver Hölsbergse wäörd mèt 't Hölsbergs laesplenkske op 't digibord.


Woordzeuker en invöloefening veur de lìèrlinge van groepe 6/7/8

Lees de reactie van ein van de lièrkrachte (Thea):

'' Wij leerkrachten van groep 6, 7 en 8 waren en zijn enthousiast over dit lespakket. Inhoudelijk aansprekend voor de leerlingen, goede handleiding voor de ouders en gewoon leuk om te doen.

De leerlingen waren in alle groepen enthousiast en ontdekten steeds opnieuw dialectwoorden die ze óf nog niet kenden óf niet vaak gebruikten, maar wel kenden van (groot)ouders.

In de Kinderboekenweek hebben we hier aan gewerkt, maar natuurlijk niet af gekregen; het normale lesprogramma heeft toch voorrang. Dit is voor ons wel iets dat we bijvoorbeeld in een week voor de vakantie, als je niet meteen aan een nieuw blok begint, weer kunnen oppakken. Complimenten voor uw/jullie werk! Bijgaand enkele foto’s van bij mij in de klas".


'ne Lièrling völt de vraoge in euver 't Hölsbergs laesplenkske.

 

Veldeke jaorbook 2017 mèt o.m. 'n artikel in 't Valkebergs euver 't Limburgs bakkes en broad bakke.


Culturele aovend in Hotel Monopole op dinsdig 21 november 2017 van  IVN, LGOG en Veldeke in Hotel Monopole um 20 oer.
Op ’t programma sjtoon veur Veldeke: 'Aan de bron', 't belang van drinkwater en wat oos veurouwersj daoveur mooste doon, euver  peul, pötte en pompe in Zuud-Limburg. Lezing mèt dia's door Els Diederen, die hie-euver in 2017 'n oetgebreid artikel publiceerde in 't Jaorbook van Veldeke (dialek) en in Heemkundige studies Heuvelland (Nederlands).
IVN: Jef Boosten,
'n lezing euver Mens en landschap, over het ontstaan van het Zuid Limburgse landschap en hoe m.n. de mens hier in de loop van de tijd mee omgegaan is.
Jan Diederen van ’t LGOG bringk ’n Virtuele sjtadswandeling op basis van ‘ne legger oet 1777.


De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet 205 likers!

2018


foto Mathieu Lahey ©
In de     

 

kloes op de Sjaasberg tiedes 'n sjtummige Kaersjviering.

Op 16 december 2018 vong de 10de advents-kaersjviering plaats in de Kloes op de Sjaadsberg. aanvank 18.30 oer
Neve samezang van kaersjleedsjes in 't dialek woort 'n kaersjverhaol vertèld en woorte kaersjgediechter gedeclameerd. De bekènde Limburgse troubadour Jos Meessen zong eige kaersjleedsjes.
Deaanwezige houwe ziech lekker werm aangedoon, want de kapel ies neet verwermp. In  de paus genoot ederein, rond 't electrisch kechelke in de hoeskamer van koffie, thee, kaersjbroad en kaersjkrenskes. 'ne Sjoane kaersjmes gewunsj!
 


Dinsdig 13 november 2018: de traditionele drie-vereiniginge cultuuraovend in Hotel Monopole. aanvank 20 oer.

Veldeke-Valkeberg presenteerde Mary Meurders mèt 'n pakkend Valkebergs verhaol.
IVN, in de persoon van Jef Boosten vertèlde euver exote in de oos heim.
LGOG-besjtuurslid Constant de Maijer gaof 'n lezing euver de lètste kloezenaer van de kloes op de Sjaatsberg.


Op goonsdig 31 oktober 2018 ging Veldeke-Valkeberg mèt zien lede de Fuwienberg (Fluwelengrot) in. O.l.v. gids Aarts krege de wandelaere onbekènde geng te zeen. Nao de wandeling door de berg vong de ledejaorvergadering plaats in hotel de Quasco.


Projek Vrae
V
eldeke-Valkeberg geuf zien mètwèrking aan 't projek Vrae in Valkeberg. In september zal 'n Vredesweek plaatsvinge mèt versjillende activiteite. Ein daovan ies de publicatie van 'ne gediechtebundel mèt es titel:

'In Vredesnaam'.

Neve Nederlanstalige gediechter sjtoon 15 gediechter in 't Valkebergs en ander dialekte drin. Allenei handele ze euver vrae, zoa-es de diechter dat wilt oetdrökke. Neve eder gediech sjteit 'n pagina mèt 'n kunswerk of foto aafgedrök, die dat beeld zal versjterke.
Ein gediech zal in miè tale te leze zin in 'n iezere book, dat onthuld zal were. Teves ouch de sculptuur 'Vlam veur vrae' van Jan van de Bragt en Maria Verstappen in die week.

21 september 2018 Vlam veur vrae
Nao 'n oecumenische viering in de Nicolaaskèrk, woort 't monument Vredesvlam onthöld, boete op 't graas van de Nicolaaskèrk. 't Monument sjtèlt 'n V veur van vlam, vrae, vrieheid. Gemaak door Maria Verstappen en Jan vd Bragt.

foto's Els Diederen ©

De bundel IN VREDESNAAM ies 21 september 2018 gepubliceerd mèt zoawaal Limburgstalige es Nederlandstalige gediechter. De ièrsjte twiè exemplare waore veur Hans van Hellemondt (Cultuurcafé Valkenburg) en Els Diederen (Veldeke-Valkeberg). De volgende Limburgstalige gediechter zint te vinge in 't prachtig geïllustreerd book (Bie eder gediech ein teikening, sjilderie of foto):

1. Jos Smeets Vlam veur vrae in Valkeberg
2. Guy Caelen Blieve gedinke
3. Colla Bemelma
ns vrede (oet Wil vesper (Nuts)
4. Toos Schoenmakers-Visschers 73 jaor vrie (Posters)
5. Els Diederen laot oes zinge
6. Els Diederen vlam veur vrae
7. Bob Heugen Vrae
8. Anneke Ubaghs-Cobbenhagen Geultreffe
9. Annemie Bemelmans-Steynebrugh ‘t Bleumke
10. John Hertogh veurbie (Zittesj)
11. Lewie Plijmen Vlam van de vrae
12. Lewie Plijmen Vlam van vrae
13. Har Sniekers Vree (Toears)
13 Els Diederen solidair
14 Els Diederen Sjeng en Joep


foto Els Diederen ©

Zondig 16 september 2018 um 11.30 oer haet in de Ouw kèrk de 47ste Veldeke-Valkeberg Dialekmès plaatsgevonge. D'n deens iesl veurgegange door pesjtoar H. Jansen en muzikaal opgeloesterd door zangvereiniging Eendracht oet Suub.
o.l.v Harrie Wijenberg en aan de piano: Paulina Bukowicz.
De mès hou es thema: 'Vrae' en waor de sjtart van de 'Week van Vrae in Valkeberg'.

31 oktober bergwandeling door de Fuwienberg (Fluwelengrot) en daonao  ledevergadering in Hotel de Quasco.

dinsdig 13 november 2018: Culturele aovend mèt IVN en LGOG in Hotel Monopole. Verhaolevertèller/sjriefster en lid Mary Meurders vertèlt verhaole in 't Valkebergs.

Zaoterdig 15 december 2018: Keersjviering op de Kloes op de Sjaasberg. Dao weure keersjleedsjes gezonge o.b.v. d'n harmonium; verhaole en gediechte veurgeleze en gedeclameerd. In de pauze is d'r koffie / thee en keersjkrenskes.


Veldeke jaorbook 2018 mèt o.m. 'n artikel in 't Valkebergs euver Limburgse volksname van plante door Els Diederen


2019
Mei. 't Besjtuur bringk 'n bezeuk aan Lou Pluijmen, d
ae 50 jaor lid ies van Veldeke-krink-Valkeberg, woavan 30 jaor es actief besjtuurslid. Proficiat!

Op dinsdig 13 november 2019 vingk de traditonele Culturele aovend plaats van drie Valkebergse vereiniginge: 't IVN, 't LGOG en Veldeke-krink-Valkeberg.
Plaats: Hotel Monopole aan de Nieuweweg in Valkeberg
Aanvank 20.00 oer.
Veur lede en belangsjtèllende.
Graties.

't Programma zuut zoa oet:
* Names 't LGOG of Historische krink Valkenburg geuf Herman van Rens 'n lezing euver de jodenvervolging in Valkeberg.
* Names Veldeke zal Els Diederen 'n powerpointpresentatie geve euver 't Bakkes in Zuud-Limburg. Dit nao aanleiing van 'n artikel wat zie sjreef in Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal in 2018.
* Names 't IVN geuf Jef Boosten 'n bloomlaezing euver de natuur: "Zich good veule'.


Doog mèt mèt de Limburgse Taalquiz!

Veldeke organiseert same mèt De Limburger de Limburgse Taalquiz. Tot zondig 29 september september kènt ederein 'n vraogelies online invölle. Wae mètdeit krieg 25 vraoge euver Limburgse weurd, gezèkdes en euver zakes. Dat zint allemaol mièkeuzevraoge.  Nao 't invölle kriegt geer metein te zeen wieväöl vraoge geer good houwt en ouch de gooj antwoorde. Leuk um te doon, meh soms bès lestig. Laot uuch oetdage!

Maak kans op de finale
Wae mètdeit maak kans um oetgenuèdig te were veur de groate finale in 't geboew van de Media Groep Limburg in Zitterd op 8 oktober a.s. De bèste 40 kandidate komme daoveur in aanmerking en die sjtrieje um de hoofpries, 'n ballonvaart veur twiè persone bove Limburg.
 

Wach neet mèt invölle, 't doert mer 10 minute, veur eder vraog kries se 20 seconde de tied. Ouch es se neet persé de finale wils hole, ies 't leuk um mèt te doon, Klik dus mer op: deze link naar de vragenlijst.
Väöl succes!


Op dinsdeg 17 september 1944 ies Valkeberg bevried van de Twiède waereldoorlog. Tiedes 'n herdinkingsviering 75 jaor bevried, in de Ouw Kèrk leus Els Lahey-Diederen, names Veldeke-krink-Valkeberg, 'n gedachte veur en 't biepassend gediech: 'solidair soldaote' oet de bundel "Valkeberg bevried' (75 verhaole oet d'n oorlog in Valkeberg).


zondig 15 september waor de 48ste Veldeke dialekmès in de Ouw kèrk.  De mès weurt gezonge door mannekoar Internos oet Sjin-op-Geul o.l.v. Leo van Weersch. Aanvank hauf twelf!


31 augustus 2019 Kringendaag van Veldeke. Dit jaor ontvingk 't Veldeke-Valkeberg-besjtuur alle ander Veldekekring oet Limburg. De miedig weurt ge-eupend door wèthouwer Claudia Bisschops van Valkeberg aan de Geul. Zie heel 'n sjoan speech (zuug hie-onder).In 't kèrkske van Oud-Valkeberg geuf Henk Kwakkernaat 'n lezing euver Oud-Valkeberg mèt zien twiè kesjtièle en oud kèrkske. De gaste kriege vervolges 'n rondleiding door IVN-gids Jef Boosten door de kesjtièl-heemtuiin van kesjtièl Schaloen. Aansjletend bezichtige ze kesjtièl Genhoes es gas van Leendert van Dijk en Rita van Dijk, de bewonersj. 'n Buffèt-diner sjluut de miedig aaf in Hotel Op de Beek in Sjin.

Eupening Kringedaag Veldeke in Oud-Valkeberg op 31 augustus 2019,
door Claudia Bisschops, wèthouwer economie, toerisme & financië.

Geachte besjtuursjlede van Veldeke, geachte sjprekers, geachte aanwezige. 

Ich bin gebaore en getaoge in de waereldsjtad. En ’t dialek is mich mèt de paplaepel ingegaote.
Thoes sjpraoke veer allein mer dialek, of baeter ich moet zègke kalde veer plat.

En zoa koes ’t gebeure dat ich op de ièrsjte daag van de kleutersjoal de juf neet versjtong. De juf kalde get totaal onversjtaonbaars. Naoderhand begreep ich dat dat Nederlands waor.

Driekwaart van de klas houw op sjlaag ’n taalachtersjtand. Oes woort toen geadviseerd um Sesamstraat te kieke en zoa zaot ich ederen aovend braaf veur de TV nao de Hollendersj te kieke. Zoa klein es ich waor realiseerde ich mich dat die luuj get andersj kalde es veer thoes.

Ich bin in Zitterd nao de middelbaar sjoal gegange, nao ’t Kleesj en dao höb ich ’t gelök gehad dat ich zes jaor, ich zaot op ’t gym dus die jaore waore ingecalculeerd, Nederlands höb maoge kriege van Frans Walraven. De drievende krach achter en veurzitter van Veldeke in Zitterd. ’t Waor ’n periode dat ’t hip waor um Nederlands te kalle en dats se es Limburger veural neet wols weite dats se oet Limburg kaoms. De naïviteit van väöle dat ze daobie verondersjtèlde dat accentloos te kalle waor rondoet ‘meelijwekkend’.

Meister Walraven lièrde oes dat dialek kalle dien taalgeveul versjterk, dats se van nature aanveuls welke weurd mannelik, vrouwelik of onzijdig zint en de link mèt ’t Duutsj waor ’n aangenaam biekomstigheid. Meh zien belangriekste lès: dialek is dien modertaal en die moes se koestere. Lièr lever dien kind vloeiend en foutloos dialek, dan huilands. ’t Is de taal van de emotie, van de leefde en van ’t ruziemake. Want niks sjölt zoa lekker es ’t dialek. De weurd komme vanzelf.

Lang geleje höb iech de waereldsjtad verlaote en nao väöl umzjwervinge in ’t land, bin ich tösje de bök terechgekomme. En noe ich get zudeliker woon vèlt mich get typisch op. Luuj gaon sjpontaan op ’t Nederlands euver, umdat ich bliekbaar Limburgs mèt Swahilische tongval sjpraek.

Dao lik nog ’n dudelike boodsjap onder. Doe bis neet van hie. Inins is dialek neet miè datgeen dat verbingk, meh datgeen wat oes sjeit. Terwiel v’r zjuus vurig en gezamelik, uniek veur Limburgersj, höbbe gevochte veur erkènning van oos prachtige taal in zien väöl versjieningsvörm.

Es se mich versjteis, dan kal ich plat taege dich, dan zint veer oes zoa eige en zègke doe en dich. Dat is de kern…

En toch... ’n paar waeke truuk betrapde ich mich zelf op ’n vraem saort nostalgie tiedes ’n konzaer van Janse Bagge. Weurd die ich in gein tieje miè houw gehoord en die väöl gebruuk waere in de contreie woa ich bin gebaore: sjaele wiekser; leures en veural heiversj, nao heim. Sjoan woord. Umdat dao ouch de beteikenis in mètklink op de plek te zin woas se huèrsj.

Ondertösje bin ich in Valkeberg geïntegreerd. Dao is ein woord wat ich mich sjnel eige höb gemaak en dat wat mich betref ’t sjoanste Valkebergse woord is: gruètsj.
Woa ich gruètsj op bin is dat gruètsj zelfs de kern is gewore van oos nuuj toeristische doorontwikkeling. Zoawaal de inweunersj es de toeriste moete zich gruètsj veule op Valkeberg.
Veer koppele gruètsj aan oos unieke plek en aan oos tradities en DNA. En dialek is ’n wezenlik onderdeil van die identiteit.

’t Deit mich good um te huère dat nog ummer kinger mèt ’t dialek opgreuje. ‘t LVK is ein van de plekke woa ’t dialek op ’n prachtige meneer laef. En veer höbbe oos twiè lokaal ambassadeurs, Andy en Roy, die hie de taal nuuj elan gaeve.

Daonaeve is op Facebook ’n hiel sjoan ontwikkeling te zeen. Ummer miè luuj sjrieve dialekberichte. Facebook in ’t plat. Meh wat is dat lestig, sjrieve in ’t dialek. Mesjiens is ’t waal ‘n leuk idee um volgend jaor veur al die Facebookers en ander geïnterseerde ‘n summerschool, zomersjoal, sjrieve in ’t dialek aan te beje?

’t Vas fundament in al dees ontwikkelinge is Veldeke. ’t Is ’n ièr veur Valkeberg dat geer es sjatbewaardersj van de zièl van Limburg vandaag bie-einkompt bie de Veldeke-kringedaag. ‘ne sjatbewaarder wèt dat hae get gans biezondersj in heng haet, get um te koestere, te besjerme en in dit geval ouch um door te gaeve. ’t Belang van eur vereiniging is daomèt ongekènd. De zièl is sjpringlaevend. Dat geer oes nog hièl lang maogt veurgaon in ’t koestere van oos taal, oos dialek, oos zièl!

 Ich wunsj uuch allemaol ‘ne hièle sjoane, inspirerende daag!foto's Riky Simons

Veldeke-jaorbook 2018

Op 26 juni 2019 woort in de Eci-cultuurfabriek in Remung 't Jaorbook 2018 van Veldeke gepresenteerd. 't Ièrsjte exemplaar waor veur Els Diederen oet Valkeberg, oetgereik door Pierre Bakkes, ein van de drie redactielede. Diederen sjreef de aafgeloupe jaore väöl, oetgebreide artikele (in 't Valkebergs) euver volkscultuur in 't jaorbook en ouch dits kièr sjteit zie in 't book, noe mèt 'n artikel euver de sjtreektaal van plante in Limburg: 'Volksbotanie van aels tot zemp I' (deil 1).
't Twiède deil van dit oetgebreid artikel zal in 't volgende jaorbook 2019 gepubliceerd were.
Ton Engels loesterde de bie-einkoms op mèt Limburgstalige leedsjes.
Alle lede van Veldeke kriege 't jaorbook thoes gesjtuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besjtuursjlid Léon Pluijmaekers euverhandig 'n Valkebergs-Plat (kook) aan jubilaris Lou Pluijmen op 18 mei 2019.       foto Els Diederen.

Lou Pluijmen 50 jaor Veldekelid.

’t Kump neet dèks veur en daorum blieve veer effe daobie sjtil sjtoon, Lou Pluijmen van oze krink ies mer leefs ’n hauf ièw onaafgebraoke lid van Veldeke-Valkeberg. Neet allein es lid waor Lou Pluijmen (*1930, Boete de Paort) actief, meh hae haet ziech de ièrsjte daartig jaor ouch mèt väöl energie ingezat es besjtuurslid van de krink (van 1969 tot 2000). In 1977 woort hae ouch nog aafgevaardigde van Veldeke bie de Sjtiechting Sjaasberger Gank, die de Kloes exploiteert en eder jaor de Dialekmès en kèrmes op de Sjaasberg organiseert. Jaorelank waor hae veurzieter vande sjtiechting. In 1994 ging hae Veldeke vertegenwoordige in de wèrkgroep van ‘t woordebook van Valkeberg, die ’n jaor later officieel de naam Sjtiechting Vallekebergsen Dieksjenaer zou gaon drage. ’t Diek naosjlaagwerk versjeen in 2013.
Pluijmen sjreef daonaeve ’t nuèdige in ’t Valkebergs, o.m. sjtökskes in ’t Land van Valkenburg (’t Gezètsje); artikele en proza in ’t kwartaalmagazine Geulrand; artikele in de Mirliton, ’t carnavalsblaad van Valkeberg; proza en gediechte in de Veldeke-bloomlaezinge: Rierank en Mozaïek.
’t Besjtuur van de Veldeke-krink-Valkeberg haet op 18 mei 2019 ’n bezeuk gebrach aan Lou Pluijmen en zien vrouw um häöm te felicitere. De jubilaris kreeg o.a. ’n ‘Valkebergs plat’ aangeboje, ‘ne lekkere kook van de plaatselike bekker, dae ’t gebak dae naam haet mètgegaeve.
Veer wunsje Lou, same mèt zien vrouw, nog väöl jaore in gooj gezondheid toe.

Names ’t besjtuur van Veldeke-krink-Valkeberg,
Els Lahey-DiederenVeldeke-sjteunsje aangepas/aangevöld mèt de Valkebergse klanke: iè, uè, oa.
Veurbeelde achter o komme neet veur in 't Valkebergs.

 

26 juni 2019: 't Veldeke-jaorbook 2018 weurt gepubliceerd in de Eci-Remung. 't ièrsjte exemplaar ies veur Els Diederen, die de lètste jaore väöl, oetgebreide artikele sjreef in dit jaorbook. Dit jaor sjreef zie 'n verhandeling euver de Limburgse volksname van plante deil I.

Veldekejaorbook 2019
"

 't lètste Sjtökske Plat

 

31 augustus Kringendaag van Veldeke. Dit jaor ontvingk 't Veldeke-Valkeberg-besjtuur alle ander Veldekekring oet Limburg. De miedig weurt ge-eupend door wèthouwer Claudia Bisschops van Valkeberg aan de Geul. In Oud-Valkeberg geuf Henk Kwakkernaat 'n lezing euver Oud-Valkeberg mèt zien twiè kesjtièle en oud kèrkske. De gaste kriege vervolges 'n rondleiding door IVN-gids Jef Boosten door de kesjtièl-heemtuiin van kesjtièl Schaloen. Aansjletend bezichtige ze kesjtièl Genhoes es gas van Leendert van Dijk en Rita van Dijk, de bewonersj. 'n Buffèt-diner sjluut de miedig aaf in Hotel Op de Beek in Sjin.

zondig 15 september 48ste Veldeke dialekmès in de Ouw kèrk. Muzikaal oploestering door mannekoar Internos oet Sjin-op-Geul.
11 oer.

dinsdig 12 november 2019 Culturele aovend van IVN, LGOG en Veldeke-Valkeberg in Hotel Monopole. Els Diederen geuf 'n beeldlezing euver 't bakkes in Zuud-Limburg.


2020

2020 In verband mèt de oetbraok van Corona zulle gein activiteite plaats vinge.
Veldeke-krink-Valkeberg deit mèt aan 'n verhäölkesbook veur kleutersj in 't eige dialek.
De 25 verhäölkes were gepubliceerd in 't dialek van Valkeberg en umgaeving, dat wilt zègke dat alle luuj en kinger die in Valkeberg en umsjtreke wone (Gemeinte Valkeberg aan de Geul, Sjömmert, Hölsberg, Arensgenhout) dao in hun eige dialek taege komme. De oetgaaf weurt 'n groat succes. De 1e oplaag ies in ein waek oetverkoch! 'ne Twiède drök volg in december. De gemeinte Valkenburg a/d Geul geit nuuj geborene ein book cadeau doon.

 

Oos FB-pagina haet noe 316 likers en 346 volgersj!

https://www.facebook.com/Veldeke-Valkeberg-194956710590448

2021

Eind 2021: Beukske veur nuuj inweunersj van de gemeine Valkenburg a/d Geul (Persbericht op website TV Valkenburg en in De Limburger)


Alle nieuwe inwoners die ingeschreven worden in de gemeente Valkenburg aan de Geul ontvangen voortaan ’t Verhäölkesbook in ’t dialek van Valkeberg en umgaeving” als herinnering van het heuglijke feit.

 

persoonlijke herinnering
In een inlegvel van het boekje dat overigens door Veldeke Valkeberg is uitgegeven en een verkoopsucces is, zal deze zin vermeld worden: Ter herinnering aan je inschrijving bij de gemeente Valkenburg aan de Geul + datum.

Verhäölkesbook veur kinger wir verkriegbaar! Twiède drök vanaaf 16 december 2020
De ièrsjte drök van 1400 exemplare (alle 8 versjillende oetgaves bie-ein), van november 2020, waor in ein waek oetverkoch! Daorum ies 'ne twiède drök verkriegbaar, vanaaf goonsdigmiedig 16 december ies 't book te kriege in Natuurshop Madelief aan de Dr. Erenssjtraot in Valkeberg. De pries ies 't zelfde 10,00 euro.
Wae neet kint of wilt gelle of aafhaole in de winkel kint besjtèlle, woanao 't book gesjtuurd zal were mèt de pos (+4,75 verzendkoste) of aan hoes bringe binne de gemeinte Valkenburg aan de Geul. Sjtuur dan 'nen e-mail nao veldeke.valkeberg@gmail.com (mèt eur adres veur de bezörging) en maak 10 euro euver (thoes bringe) of 14,75 (per pos) op rekening NL88 INGB 0679 8135 27 van Veldeke-krink-Valkeberg o.v.v. eure naam, eur adres, e-mail en 'beukske'.  


De luxe, sjtief  kaf van 't verhaolebeukske.

De verhäölkes in hun origineel dialek
't  Book ies ouch wir te kriege in ander dialekte en in 't Limburgs, 'n verzameling verhäölkes van alle origineel dialekte.
Dat lètste ies t besjtèlle via
beukske@zjwame.nl


14 november 2020  woort 't verhaolebeukske veur kinger van 2-6 jaor gepubliceerd in 't dialek van Valkeberg en umgaeving, dat wilt zègke dat alle luuj en kinger die in de gemeinte Valkeberg aan de Geul en Sjömmert, Hölsberg, Arensgenhout wone, dao in hun eige dialek taege komme. Meh ouch luuj oet Baek, Gelaen, Meersje kinne mekkelik demèt veuroet. Gun eur kind, kleinkind, oppaskind of lièrling dees 25 leuke verhäölkes oet ziene en andere waereld in zien eige taal. Leuk en lièrzaam cadeautje veur de kommende fièsdaag, Sinterklaos, Kaersjmes meh ouch es gebaortecadeau of verjäördaagscadeautje!.

De oplaag is beperk,dus zeet gauw d'rbie.
't Kos mer 10 euro veur dees luxe oetgaaf!

't t Zelfde beukske is ouch verkriegbaar in ander dialekte: Echs, Remunjs, Wieërts, Venrojs, Zittesj en Zösters. Daoveur moet geer kontak opnumme mèt de betreffende Veldekekrink.

In de gezèt De Limburger van 24 september 2020

Umdat de Limburgse taal op sjoale en peuterzale nauweliks gesjpraoke weurt, beginne kinger zich zekerder te veule um mèt te doon mèt de taal, die 't de gansen daag um zich heen huèrt: 't Nederlands. Dialek haet ouch veur 'n kind dan geine sjtatus. Es miè aandach kump veur de eige thoestaal, geit dat vanzelf verandere, dat is bie volwassene zoa meh zeker veur kinger.

>>Veldeke-krink-Valkeberg
kump in november oet mèt 'n veurlaesbeukske, mèt 25 verhäölkes in 't dialek van Valkeberg én umgaeving: Arensgenhout, Berg, Hazel, Hölsberg, Houtem, Oud-Valkeberg, Sjömmert, Sjin, Suub, Valkeberg, Vilt, Walem.
 

'n Beukske veur papa, mama, oma, opa, nonk, tant, juf, meister um oet veur te laeze, meh ouch um zelf te laeze. Veurdeil is dats se dan metein 'n woordbeeld mèt kries, wat wir positief oetwèrk op 't zelf lière sjrieve!

Dao sjtaon verhäölkes in euver oetsjtepkes, fièskes, kebuiterkes, bièskes.

Fantasie of ech gebeurd, sjpreukskes, um te lache, serieus, hièl kort of get langer. Veur klein en groate kinger. En bie eder verhäölke 'n passende illustratie!

'n Leuk én lièrzaam cadeau veur de fièsdaag!Sjtökskes in 't plat in de versjillende hoes-aan-hoesblaar in Valkeberg en umgaeving.

 


Bakkes es sjrieversjhuuske van theologe Johanne Klink in G'n Zie (Komeresj-Camerig).
Foto Els Diederen ©

_________________________________________________________________

2022

Alle nuuj inweunersj van de gemeinte Valkenburg aan de Geul kriege es welkomscadeau van de Gemeinte  ’n exemplaar van ’t Verhäölkesbook veur kinger, oetgegeve door Veldeke-Volkscultuur.

In ’t kader van dialektedaag 2022 verzörgde Walther Oderkerken oet Valkeberg ’n optraeje veur Veldeke-krink-Valkeberg.

In mei van 2022 kriege alle lede ’t Jaorbook Veldeke 2021 toegesjtuurd.

Saer 1972 vingk in Valkeberg jaorliks ’n dialekmès plaats. ’t Waor de ièrsjte in zien soort in Limburg. Naodat in 2020 en in 2021 de dialekmès weurt aafgelasj in verband mèt de coronapandemie, weurt op zondig 18 september 2022 de 49ste dialekmès in De Nicolaaskèrk in Valkeberg opgedrage door Pesjtoar Herman Jansen. ’t Kèrkkoar St. Cecilea o.l.v.A rno Kerkhof zingk de vaste en ander gezange in ’t Valkebergs.Nao de Dialekmès van 18 september 2022 weurt Els Diederen gehöldig vanwaege häör 50-jaorig besjtuurslidmaatsjap bie de Veldeke-krink-Valkeberg.  Eind 1970 begoes zie in 't besjtuur. Miè es 25 jaor haet zie de functie van secretaris. Saer 2001 ontwörp en beheert zie de website www.veldeke-valkeberg.nl. Saer 2011 onderhèlt zie de Facebookpagina Veldeke-Valkeberg

Op 2 november 2022 zint de Veldekelede welkom op ’n laezing georganiseerd door de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach in ‘t gemeinsjapshoes De Holle Eik. De laezing weurt gegaeve door Els Diederen  en handelt euver ’t Bakkes in de umgaeving van Valkeberg en Houtem.

Op goonsdig 9 november 2022 verzörg zenger Ruud Verhoeven (gebaore in Remung, wonend in Gulpe) ’n muzikaal optraeje veur Veldeke mèt Limburgse chansons, op de culturele aovend, dae traditioneel door drie vereiniginge weurt gepresenteerd. Dat zint LGOG aafdeling Valkenburg; IVN aafdeling Valkenburg en Veldeke-krink-Valkeberg.
De activiteit vingk plaats in ‘t Jeugdgeboew de Beemde in Brokem.

De Facebookpagina van Veldeke-Valkeberg haet eind 2022: 419 likes en 459 followers.

Oetgaaf van 't Veldekejaorbook 2021 op 18 mei 2022 in de Kopermeule in Vaols. 't Ièrsjte exemplaar weurt euverhandig aan Jo Kern, besjtuurslid van de krink Um Mamelis.

 

2023

 

Oos heim-pagina

Dialekmès

Mazjerang

Dialektoneel

Sjaasbergergank
Carnavalstrofée Rubriek in 't plat Keersjviering Cultuuraovend

Literatuur

 

veldeke-logo [ bewèrking:Els Diederen 2001 ©]


In de loup van de jaore zeen veer bie Veldeke-Valkeberg de volgende tradities:
Oos-Heim pagina in 't Gezètsje vanaaf 1967: 60 pagina's. 

Veldeke-dialekmès: vanaaf 1972

Masjerang: eine aovend mèt van al en nog get in 't plat, aafgewiesseld mèt 
dialektoneel
: van 1971-1981 en bie 't zilvere jubileum in 1992 en in 2003. In 2011, 2012, 2013, 2014
Sjaasbergergank mèt Veldeke-dialekmès: van 1976-2001 (25 jaor)
Jury bie Carnavalsoptochte in Valkeberg centrum, door besjtuurslede vanaaf 1980
Eine Carnavalstrofée veur 't leukst verkleide muziekcorps in d'n optoch.

Rubriek in 't plat in kwartaalmagazine "Geulrand" : Ónder oes gezag en gesjreve' 1982-1989 

Keersjviering: in 1987 in de berg. Van 1988-2000 in de Kloes op de Sjaasberg. Nao 2001: op wieselende locaties t/m 2002.
2018 in de Kloes
Cultureel aovende same mèt L.G.O.G. en I.V.N saer 1989

Veurlees, declameer, thema- en verhaolaovende vanaaf 1984

Vanaaf 1999 samewèrking mèt  TV-Valkeberg betreffende dialek en volkscultuur (o.a. wekelijkse gezègkdes en sjpreekweurd; presentaties in 't plat en dialektekste)

Sjtökske Plat ièrsj es Veldeke-rubriek in 't hoes aan hoes-weekblaad Heuvelland Actueel: thema's dialek en volkscultuur. 2003. Vanaaf 2005 Sjtökske Plat wekeliks door Els Diederen In Heuvelland Aktueel; Trompetter; ViaLimburg tot 2020.

 

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-poëzie-couleur locale'webdesign