veldeke-valkeberg logo [ bewrking: Els Diederen 2001 veldeke-krink-valkeberg
Veldeke Valkeberg actueel lid were links kntak
 

Op dees pagina vingk geer veurbeelde
 van rouwtekste in 't dialek

 (Valkebergs en 't dialek van de umgeving).
(tekste: Els Diederen, Valkeberg 2008)
Dees tekste en daoneve vl gediechte en achtergrondinformatie euver rouw, begreffenis en crematie van vl diechtersj en sjrieversj sjtoon in 't book 'Lste wrd', oetgegeve door de Commissie Volkscultuur van Veldeke-Limburg in 2014


1 32 Veurbeeldtekste rouwbreve of -advertenties in 't  Limburgs
2 Veurbeeld 1 rouwbreef in 't dialek
   Veurbeeld 2 rouwbreef in 't dialek
3 Veurbeeld doajeprintsje of baeprintsje in 't plat

1

Veurbeeldtekste rouwbreve (Valkebergs en in 't dialek van de umgaeving)
nn = de naam van de gejtorvene.

01 Bedreuf moete veer uuch (uch) mtdeile, dat .nn gans nverwachs gesjtorve ies.
 

02.Veer zint hil verdretig, meh mt n nvergetelike herinnering aan zien/hr leve (laeve),

hbbe veer aafsjeid genmme van..nn
 

03. Nao al die fijn jaore, die vr same mt hm/hr mochte zin,

hbbe veer gans nverwachs aafsjeid moete numme van nn..

04. Hil verdretig zint veer, noe vr aafsjeid hbbe moete numme van. nn


05. t Deit oes vl verdreet dat nn.toch nog nverwachs gesjtorve ies (is)

06. Gans nverwachs, nao n leve (laeve) dat geteikend waor door inzt

en hartelikheid veur ederein dae hm/hr leef waore, ies (is) nn huuj gesjtorve


07. Dankbaar dat hae/zie zoa lang bie oes (s) moch zin, deile veer uuch (uch) mt

datnntoch nog nverwachs ies (is) gesjtorve


08. Nao n leve (laeve) van einvoud, hartelikheid, bezrgheid en leefde ies (is) nn nverwachs gesjtorve.


09. In de laeftied van de hil sjterke ies (is) nn toch nog nverwachs gesjtorve


10. Huuj ies (is) .nn kalm en rstig gesjtorve


11.Umdat vr dankbaar zin veur al zien/hr leefde en zorg, zint veer noe verdretig dat ..nn gesjtorve ies (is).


12. Hil verdretig, meh dankbaar veur alle goods wat hae/zie oes (s) gegeve (gegaeve) haet,
hbbe veer aafsjeid genmme van.


13. Hiel verdretig hbbe veer aafsjeid moete numme van..


14. Bedreuf, meh dankbaar veur al, wat hae/zie veur oes (s) gedoon (gedaon)

en beteikend haet, deile veer uuch (uch) mt, dat..nn .gesjtorve ies (is).


15. Bedreuf laote veer uuch (uch) weite, dat nao n fataal ngelk ..ies (is) gesjtorve.

 

16. Bedreuf, meh ouch dankbaar dat hm/hr nog mi pien gesjpaard ies (is) gebleve,

 laote veer uuch (uch) weite dat, nao n korte krenkdenn .ies (is) gesjtorve.

 

17. Bedreuf, meh dankbaar dat hae/zie oet hr lieje (of leid) verlos ies (is) gewore,

 laote veer uuch (uch) weite van t sjterve van..

 

18. Nao n gedldig en vol mood gedrage krenkde, gesjterk door * de Ltste Sacramente, ies (is) .nn gesjtorve.
* of: t Sacrament van de sjtervende
* of: t Sacrament van de kranke
* of: t H. Oliesel

Hae/zie woort mt vl leefde verzrg in verpleeghoes.. in Valkeberg

 

19. Nao n jaor vechte tege (taege) n sjlopende krenkde

en vol mood doorsjtange behandelinge ies (is) ..nn noe toch gesjtorve.

 

20. Hil bedreuf um zien/hr aafsjeid, meh oprech dankbaar veur al wat hae/zie

 in zien/hr leve (laeve) veur oes (s) gedoon (gedaon) en beteikend haet,

deile veer uuch (uch) mt dat nn. nao n sjleipende krenkde gesjorve ies (is).


21. Mt al ziene/hre laevesls haet hae/zie de sjtried neet knne winne.
Nao al die fijn jaore, die veer mt hm/hr mochte leve (laeve), hbbe veer hil verdretig aafsjeid moete numme van.


22. Bedreuf en toch dankbaar dat aan zien/hr leid (of: lieje) noe n ing gekmme ies (is),

 deile veer uuch (uch) mt dat ..nn,nao n sjleipende krenkde, die hae/zie op bijznder wies haet gedrage, gesjorve ies (is).

 

23. Nao n korte krenkde ies (is), tot oos (s) groat verdreet, .gesjtorve


24. Veer hbbe mt diech (dich) same maoge zin de ltste daag van dien leve (laeve).

t Deeg oes (s) good um dit te maoge doon. Doe waors veur oes (s) t allerleefste.

Veer zlle diech (dich) miese (misse). Huuj ies (is) gesjtorve.

 

25. Same mt ederein die hm/hr leef waore, ies (is).nn nao n sjleipende en mt mood gedrage krenkde gesjtorve.


26. Naodat veer jaor/langen tied veur hm/hr hbbe maoge zrge , ies (is) tot oes (s) groat verdreet

.nn oet oos (s) miede (midde) weggenmme.


27. Huuj ies (is) thoes, in zien/hr vertroewde umgeving, nao n sjleipende krenkde in

de aanwezigheid van ederein die hm/hr leef waore,nn.gesjtorve


28. Nao veur oes (s) n veurbeeld te zin gewaes van leefde en gedld ies (is) nn nao n korte krenkde gesjtorve


29. Meug gesjtreje ies (is) nn.in de Hir ingesjlaope
 

30. Vol levesls (laevesls) en mt vl gooj bedoelinge, hbs doe diene eige sjtried gevochte.

Jaomergenoeg koes (ks) doe oos (s) oetgesjtoke (oetgesjtaoke) hand neet acceptere. Veer numme noe aafsjeid van


31 .nn.haet besjlote ziene/hre eige weeg (waeg) te goon (gaon).

Eine weeg (waeg), dae hm/hr ummer mi vertroewd woort en

dae oeteindelik de rs en vrae brach woa hae/zie zoa nao verlangde.

Veer hbbe vl verdreet dat hae/zie dr neet mi ies (is), meh respectere zien/hr keus.

 

32 Es geer door umsjtandighede (of euvermach) gein persoonlike knnisgeving hbt gekrege,

zouwe veer uuch (uch) wille vraoge um dees advertentie es zoadanig te besjouwe.

2

 Veurbeeld 1  rouwbreef:

Bedreuf, meh ouch dankbaar dat hm nog mi pien gesjpaard ies (is) gebleve, deile veer uuch (uch) mt, dat nao n korte, meh sjlopende krenkde, miene leve man, ze leefhbbende pap, sjoanpap, grutsje opa, euveropa, broor, zjwaoger, nnk en naef

 

 

Hendrikus, Nicolaas Joseph (Harie) Pisters


 

weduwnaer van


 

Marie Pisters-Habets


 

 
ies (is) gesjtorve, gesjterk door t Sacrament van de sjtervende, nao n leefdevol verzrging in hospice Vroenhof, in de laeftied van 73 jaor.

 

 

 

 

 

 


 

Valkeberg, 15 september 2008

correspondentieadres,


 

Geer knt aafsjeid numme van Klaas in t oetvaartcentrum van DELA Gulpe-Wittem, Ouwe Mestreechterweeg (waeg) 39 in Gulpe,
op goonsdig 17 september van 18.00 tot 18.45 oer.

De plechtige Herdinkingsms zal plaats vinge op zaoterdig 20 september um 11.00 oer in de parochiekrk H. Nicolaas in Valkeberg.
De aafsjeidsdeens volg um 12.30 oer in de aula van t crematorium Heerle, Imstenraderweeg (waeg) 10 in Heerle.

Samekms in de krk, woa gelegenheid zal zin um sjrieftelik (sjriftelik) te condolere.

 

 _________________________________________________

Veurbeeld 2  rouwbreef :

Nao n leve (laeve) van einvoud, hartelikheid, bezrgheid en leefde ies (is) toch nog nverwachs gesjtorve, nao n korte krenkde, mien leef vrouw, oos zrgzaam mam, sjoanmam, oma, euveroma, zuuster (zuster), sjoanzuuster (sjoanzuster), tant en niesje (nisje)

 

 

Anna Maria (An) Huits-Marx


 

echgenote

van


 

Pierre Huits


 

 
Zie ies (is) gesjorve, thoes in hr vertroewde umgeving, in de laeftied van 87 jaor.

 

 

 

 

 

 


 

Hlsberg,15 september 2008

correspondentieadres,


 


De plechtige begreffenisdeens weurt gehouwe op zaoterdig 20 september um 11.00 oer in de krk in Hlsberg, gevolg door de begreffenis op t krkhof aan de Wisjegrach

Samekmme in de krk, woa gelegenheid ies (is) um sjrieftelik (sjriftelik) te condolere.

Op vriedig 19 september zal um 18.30 oer in de kapel van zrgcentrum St. Gerlachus, Bieslanderweeg 60 in Mestreech,n aovendwake plaatsvinge, ter intentie van Annie.

Geer zeet oetgenudig veur de koffietaofel in Hotel Op de Trepkes, adres, in Hlsberg2 in Mestreech.

Geer knt persoonlik aafsjeid numme van Annie in t DELA oetvaartcentrum, Oostermaaswee (waeg) 10 in Mestreech, op dinsdig, goonsdig en dnderdig van 18.00 tot 18.45 oer.

3

Doajeprintsje in 't plat 

Handreiking veur t opsjtlle van de teks van n doajeprintsje, (gedachtenisprintsje, baeprintjse).

 

 

Ter herinnering aan
 

Veurnaam en achternaam
 

echgenoot/echgenote/partner van
 

Veurnaam en achternaam
 

* geboorteplaats (gebaorteplaats), geboortedatum (gebaortedatum) sjterfplaats, sjterfdatum
 

De plechtige begreffenisms (of oetvaartms, herdinkingsms) haet plaatsgevnge op datum in de naam krk in plaatsnaam, woanao de begreffenis volgde op t algemein/RK krkhof naam in plaats.

De crematieplechtigheid haet plaatsgevnge op datum in crematorium naam in plaatsnaam.

De zeswekedeens (zswaekedeens) weurt gehouwe op datum um tijdstip oer in de naam krk in plaatsnaam.


 


 

Op dees pagina knt n levesverhaol (laevesverhaol) of n gediech (gedich) geplaats were (waere).


 

Veer danke uuch (uch) veur eur mtleve (mtlaeve).

 

Familie achternaam of name of

Kinger en kleinkinger.


 

 

Voor duidelijke leesbaarheid wordt geadviseerd om maximaal 300 woorden (linkerkant en rechterkant samen) te gebruiken. U hoeft deze teksten niet te gebruiken of al deze informatie op het prentje te zetten, dit is slechts een voorbeeld hoe een prentje er uit kan zien!


De drukker zal de lay-out en het lettertype aanpassen aan de hoeveelheid tekst, tenzij u aangeeft dat u een bepaald lettertype, lettergrootte of lay-out wenst.
 

U kunt met de uitvaartverzorger afspreken wanneer de complete (liefst getypte) tekst bij u zal worden opgehaald, of wanneer u de tekst tijdens het rouwbezoek afgeeft op het uitvaartcentrum of per e-mail zal aanleveren.

 


!!! Wilt geer 'n gans eige teks in 't Valkebergs, sjiek de bedoelde teks dan nao: veldeke.valkeberg@gmail.com

 

lid were van
Veldeke-krink-Valkeberg

els diederenels diederen: website: 'oeuvre-pozie-couleur locale'webdesign